Cường Thịnh Cường Thịnh

Súng KC - Trung Quốc

Súng xiết bulong KC - Trung Quốc, hoạt động khỏe dễ dàng thực hiện các công việc bắn, tháo bulong, độ ồn thấp, sử dụng ổn định lâu dài.
Lọc Sắp xếp Danh mục
x
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0866425123